Եկեք նշենք Goku- ի օրը (մայիսի 9-ը) ՝ խոսելով Goku- ի պատմության մասին և բարձրանալու փառք