Սահմանի սահմաններից այն մեծագույնը, որը ձեզ հետ կտանի: