18+ Մտածող արյան C արտահայտություններ, որոնք անմոռանալի են